Meteen naar de inhoud

VORMINGSAANBOD

Hier kan je ons vormingsaanbod bekijken. Deze pagina wordt regelmatig aangevuld met nieuwe opleidingen, seminaries, lessenreeksen en zoveel meer. Klik op een item en je krijgt alle details en praktische gegevens.

Deze opleiding is een aanvulling op de counselingopleiding die je reeds volgde. De opleiding is praktijkgericht en bouwt verder op wat reeds aanwezig is in de groep. Na deze opleiding heb je jouw inzicht in verschillende modellen verrijkt, heb je beter zicht op jouw krachten in de werkrelatie en heb je jouw repertorium aan vaardigheden uitgebreid.

18 opleidingsdagen.

 

Plaats + startdatum: Clemenspoort, Overwale 3, 9000 Gent vanaf dinsdag 6 september

 

Doelgroep: Psychosociale hulpverleners en begeleiders die reeds een basisopleiding als systemisch of contextueel counselor gevolgd hebben

 

Opleiders: Paul Heyndrickx, Yvette Desmet, An Van Herck, Jasmina Sermijn en Hanne Devinck

Data: Vanaf dinsdag 6 september.

 

Programma:

Mijn identiteit als counselor

Waarin verschilt counseling van psychotherapie en van maatschappelijk of orthopedagogisch werk? Wat is het verschil met coaching? Wanneer moet ik verwijzen? Deontologie en ethische dilemma’s.

 

De werkrelatie

De werkrelatie is het voornaamste instrument van de counselor. Uit onderzoek blijkt dat een positieve ervaring van de relatie door de mensen met wie we werken een goede indicatie geeft voor het slagen van de begeleiding. Hoe combineer ik het functionele aspect, overdracht en tegenoverdracht met het dialogisch werken in deze relatie?

 

Contextueel en systemisch werken

Uit onderzoek blijkt dat de kansen op slagen vooral worden beïnvloed door cliëntfactoren. We maken zorgvuldig onderscheid tussen feiten en verhalen over de feiten. We vullen het beeld aan met elementen uit de verschillende modellen: gehechtheid en EFT, seksualiteit, psychopathologie, grenzen, narratieven, wederkerigheid en de balansen van geven en nemen. Hoe kan ik dit in mijn werk met gezinnen en individuen werken met taal en inzetten op beweging in de relaties?

 

Vaardigheden

Vaardigheden worden verder getraind en geïntegreerd. Wat is nu echt ‘meerzijdige partijdigheid’? Hoe kan ik mijn erkenning zo formuleren dat ze aankomt? Hoe kan ik mensen helpen zelf initiatief te nemen? Hoe kan ik omgaan met conflict?

 

Persoonlijk Proces

De verdere integratie van het eigen legaat in mijn professioneel handelen.

 

Supervisie

Vanuit concrete praktijksituaties komt de spot op jouw handelen in jouw beroepsrol. Waar mogelijk werken we met een video-opname. We werken in een kleine groep, zodat er ruimte genoeg is voor elke deelnemer.

 

Instapvoorwaarden

Je hebt een 2-jarige opleiding systemisch of contextuele counseling gevolgd.

Je hebt een mandaat als counselor in een vrijgevestigde (groeps-)praktijk of in dienstverband (jeugdzorg, algemeen welzijnswerk, loopbaanbegeleiding, zorg, enz.)

De opleiding Systemisch & Contextueel Counselor Plus © is een mix van ervaringsgericht werken, theoretische duiding en training van vaardigheden.

Minimum aantal deelnemers: 8

Maximum aantal deelnemers: 14

Wanneer het minimum aantal van 8 inschrijvingen gehaald is, komt de eerstvolgende aanmelding op de wachtlijst tot er genoeg aanmeldingen zijn om een volgende supervisiegroepje te vormen. Snel inschrijven is de boodschap.

 

Prijs: € 1800,00 . (inclusief btw)
Inschrijven via dit formulier (https://forms.gle/N21csVDpyY6BnW727) en betaling van het inschrijfgeld op BE59 0015 4533 8726 van Karwij cvoa met vermelding ‘Inschrijving Counselor Plus 2022-2023’
Meer informatie? mail@paulheyndrickx.be
Download het programma: Systemisch & Contextueel Counselor Plus voor 2022 – 2023

Conthera Najaar 2022

Contextuele Inspiratiedagen. Scherp jouw hulpverleningsvaardigheden aan.

We weten dat het vermogen een warme accepterende relatie aan te gaan het belangrijkste instrument is van de psychotherapeut en psychosociaal werker. Veel vloeit voort uit de persoon van de hulpverlener. Maar wist je dat je ook kunt werken aan jouw techniek? De wijze van aanspreken, de juiste timing en een erkennende formulering hebben invloed op hoe jouw cliënt de relatie ervaart.

De contextuele benadering van Ivan Boszormenyi-Nagy  heeft een aantal specifieke inzichten en vaardigheden die ook hun weg gevonden hebben naar andere benaderingen. In deze drie inspiratiedagen gaan we deze inoefenen en aanscherpen. Contextuele basiskennis is niet nodig. Wel goesting om te experimenteren met attitude en taal.

 

Je kan inschrijven voor elke afzonderlijke dag. Wil je de hele reeks volgen dan krijg je natuurlijk een mooie korting op het inschrijfgeld.

 

 

 

> 8 november 2022
Meerzijdige partijdigheid

De attitude en de techniek van ‘meerzijdige partijdigheid’ vormen het fundament van het werken met de relationele context van onze cliënten in psychotherapie en psychosociale hulpverlening. Elke hulpverlener neemt zich voor meerzijdig partijdig te werken. Daarbij botsen we soms op grenzen. Kan ik echt partijdig zijn met een mishandelende partner? Moet ik van een verwaarlozende ouder zeggen dat hij goed bezig is? En wat met de jongere die al zoveel kansen heeft vergooid? De praktijk blijkt moeilijker dan het principe. Op deze inspiratiedag verkennen we het begrip in zijn verschillende dimensies. We bekijken de mogelijke dilemma’s. We leren hoe empathie verschilt van perspectief en van partijdigheid. We oefenen met interventies in partijdigheid waarbij we trouw blijven aan ons eigen intuïtie.

 

 

> 22 november 2022
Relationele hulpbronnen

‘Om te bestaan hebben mensen relaties nodig’ We weten dat een stevig en ondersteunend relationeel netwerk van groot belang is in een proces van herstel. Nochtans bestaat er bij hulpverleners soms wat schroom om daarmee te werken. Soms is die relationele context moeilijk te benaderen of aan te spreken. Soms hebben we al verhalen gehoord over hoe lastig die relationele context wel is.

Op deze dag focussen we op volgende vaardigheden:

– Verkennen en herkennen van hulpbronnen. Er zijn er meer dan je denkt.

– Aanspreken van relationele hulpbronnen. Al bij al niet zo moeilijk.

– Aanboren van hulpbronnen. De meeste mensen deugen.

 

 

> 6 december
Exoneratie (ook wel ‘ontschuldiging’ genoemd)

Soms blijven onze cliënten vast hangen aan wat hen is aangedaan. Terecht, want onrecht kan diepe sporen achter laten, zowel psychisch (trauma), lichamelijk (traumasporen) als relationeel (destructief gerechtigde aanspraak). Maar het verlamt mensen om vrije keuzes te maken in hun leven. Er zijn meerdere wegen om met trauma om te gaan, maar hoe ga je om met de geliefde ouder die je dat heeft aangedaan? En wat als die er helemaal niet meer is? Het proces van exoneratie is een relationele beweging om verlammend onrecht achter zich te laten. Het vraagt inzicht en moed van de therapeut of psychosociaal werker om dit proces te begeleiden. Op deze dag krijgen we inzicht in dit proces en oefenen we met concrete interventies en situaties. Wij kiezen voor de term ‘exoneratie’ en niet voor ‘ontschuldiging’. Dit wordt duidelijk op deze inspiratiedag.

 


 
PRAKTISCHE INFO

Deze inspiratiedagen sluiten nauw aan bij het Handboek Contextuele Hulpverlening dat verscheen in juni 2022.
Je kan inschrijven voor elke dag afzonderlijk. Wil je de hele reeks volgen dan krijg je een mooie korting op het inschrijfgeld. Inschrijven met/zonder handboek.

 

Opleider:

Paul Heyndrickx. Contextueel psychotherapeut en counselor. BVRGS erkend supervisor en opleider. Medeauteur en eindredacteur van het Handboek Contextuele Hulpverlening (2022)

 

 

Locatie: Clemenspoort, Overwale 3, 9000 Gent

Prijs: € 110,00  per opleidingsdag. (Inclusief btw. Factuur mogelijk)

Inschrijving: https://forms.gle/ww2r7qiEytRdPBPS6 . Je inschrijving is geldig na betaling van het inschrijvingsgeld op rekening BE59 0015 4533 8726 van Karwij BV met vermelding van jouw naam + ‘Inspiratiedagen’.

Informatie: mail@paulheyndrickx.be